November 2015 ülevaade: kinnisvaraturul suuremate muutusteta

Hoolimata õues püsivatest plusskraadidest ja olematust jõulumeeleolust liigub Eesti kinnisvaraturg rahulikuma aasta lõpu poole, mida ilmestab ka novembrikuu tehingute arvu väike langus. Paljud uue kodu otsijad on endale juba jõuludeks uue kodu leidnud ning suunanud oma energia jõuludeks ettevalmistuste tegemistele. Maa-ameti tehingustatistika andmetel teostati käesoleva aasta novembrikuus Eestis kokku 3906 ostu-müügitehingut koguväärtusega 210,552 miljonit eurot. Eelnenud kuuga võrreldes teostati 5% vähem tehinguid ning tehingute koguväärtus oli 23% madalam. Tehingute arv on võrreldes eelmise aasta novembriga tõusnud 6% ning tehingute koguväärtus on tõusnud 3%. Kogu Eesti kinnisvara ostu-müügitehingute arv oli novembris viimase 12 kuu keskmisel tasemel.

KOKKU november

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

 

TALLINN

Maa-ameti tehingute statistika andmetel teostati Harju maakonnas käesoleva aasta novembris 1756 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 150 316 246 eurot. Võrreldes oktoobriga langes tehinguaktiivsus 2%. Oktoobris toimus Harju maakonnas mitu kalli ärihoone tehingut, millest tulenevalt oli tehingute koguväärtus novembris 27% madalam. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 15% ja koguväärtus 7%.

Novembris toimus Tallinnas 756 korteriomandi tehingut – 11 tehingut rohkem kui oktoobris ja 117 tehingut rohkem, kui eelneva aasta novembris. Tallinna korterite keskmine hind tõusis eelmise kuuga võrreldes 1%, olles 1560 €/m² (mediaan 1474 €/m2). 2014. aasta novembriga võrreldes on keskmine hind tõusnud 2%. Uusarendustega tehtud tehingutest paistis see kuu silma Paepargi 49 ja Vana-Kalamaja 45 arendused, kus kokku teostati 34 korteri ostu-müügitehingut keskmise hinnaga 1929 €/m2.

Tallinn KOM novemberAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Tallinnas tehti eramutega novembris 25 ostu-müügitehingut (maakonnas 127). Võrreldes oktoobriga toimus Tallinnas 31 eramu tehingut vähem ning 2014. aasta novembriga 7 eramu tehingut vähem. Hoonestamata elamumaadega teostati 5 tehingut (maakonnas 78). Oktoobris teostati 68 ja aasta tagasi novembris 20 hoonestamata elamumaa tehingut. Oktoobrikuu elamute ja hoonestamata elamumaade tehingute arvu viis üles komplekstehing kaua oodatud Kopli liinide maa-alaga ja Olümpia hotelli vastas olevate kruntidega.

.

TARTU

Tartu maakonnas teostati novembris 391 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 17 825 679 eurot. Tartu maakonna tehingute aktiivsus langes oktoobriga võrreldes 2% ning koguväärtus 16%. Aasta taguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 16%, kuid koguväärtus on langenud 15%.

Novembris toimus Tartu linnas kokku 134 korteriomandi tehingut, mis oli 11 tehingut vähem kui oktoobris ja 21 tehingut vähem, kui eelneva aasta novembris. Keskmine hind tõusis novembris 3%, olles 1173 €/m2 (mediaan 1076 €/m2). Võrreldes 2014. aasta novembriga on keskmine hind langenud 3%.

Tartu KOM novemberAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega teostati novembris 16 ostu-müügitehingut (maakonnas 37), kuu varem oktoobris müüdi 8 eramut vähem ning aasta tagasi novembris müüdi 6 eramut vähem. Tartu linnas toimus 2 hoonestamata elamumaa tehingut (maakonnas 31). Oktoobris toimus 4 ja 2014. aasta novembris toimus 3 hoonestamata elamumaa tehingut.

 .

PÄRNU

Pärnu maakonnas teostati novembris 264 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 9 304 035 eurot. Võrreldes oktoobriga langes tehinguaktiivsus 3% ning tehingute koguväärtus 10%. Aasta taguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 25% ning koguväärtus on tõusnud 31%.

Pärnus toimus novembris 69 korteritehingut. Kuu varem oktoobris toimus 8 tehingut vähem ning 2014. aasta novembris toimus 10 tehingut vähem. Keskmine hind oli novembris 964 €/m² (mediaan 918 €/m2), mis võrreldes oktoobriga tõusis 9% ja 2014. aasta novembriga võrreldes tõusis 25%.

Pärnu KOM novemberAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti novembris 9 ostu-müügitehingut (maakonnas 20), mis on eelneva kuuga võrreldes 2 tehingut rohkem ning aasta tagasi novembriga võrreldes 3 tehingut rohkem. Hoonestamata elamumaaga teostati novembris 5 tehingut (maakonnas 18). Kuu varem oktoobris  ja aasta tagasi novembris toimus 2 hoonestamata elamumaa tehingut.

.

VILJANDI

Viljandi maakonnas teostati käesoleva aasta novembris 127 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 3 215 988 eurot. Tehingute arv langes oktoobriga võrreldes 24% samas koguväärtus tõusis 6%. Aasta taguse ajaga võrreldes langes ostu-müügitehingute arv 17% ning koguväärtus langes 33%.

Novembris toimus Viljandi linnas 23 korteriomandi tehingut, mis on 6 tehingut vähem kui kuu varem oktoobris ning 1 tehing vähem, kui 2014. aasta novembris. Keskmine hind oli novembris 524 €/m² (mediaan 518 €/m2), mis võrreldes oktoobriga tõusis 8% ja 2014. aasta novembriga võrreldes 18%.

Viljandi KOM novemberAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti 2015. aasta oktoobris ja ka novembris 5 ostu-müügitehingut (maakonnas 21). Samuti toimus 2014. novembris 5 ostu-müügitehingut. Viljandi linnas ei teostatud novembris, ega oktoobris ühtegi hoonestamata elamumaa tehingut (maakonnas 1). Samuti ei toimunud 2104. aasta novembris hoonestamata elamumaa tehinguid.

.

KURESSAARE

Saare maakonnas teostati käesoleva aasta novembris 98 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 1 936 308 eurot. Võrreldes kuu varasemaga langes tehingute arv 35%, mille tõi kaasa oktoobris maatulundusmaaga teostatud tehingute arvu tõus. Tehingute koguväärtus langes 55%, kuna kuu varem viis koguväärtuse üles SPA Hotell Saaremaa Valssi tehing. Aasta taguse ajaga võrreldes on tehingute arv langenud 35% ning koguväärtus on langenud 42%.

Novembris teostati Kuressaares 13 korteriomandi tehingut, mis on 6 tehingut vähem, kui kuu varem ja 7 tehingut rohkem, kui 2014. aasta novembris. Novembrikuu keskmine hind langes 7%, olles 634 €/m² (mediaan 644 €/m2). 2014. aasta novembriga võrreldes langes keskmine hind 9%.

Kuressaare KOM novemberAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Novembris toimus Kuressaare linnas 1 (maakonnas 9) eramu ostu-müügitehing. Oktoobris toimus 5 tehingut rohkem ning aasta tagasi novembris teostati samuti 1 eramutehing. Nii käesoleva aasta kui ka eelmise aasta novembris teostati 1 (maakonnas 4) hoonestamata elamumaa tehing. Oktoobris toimus Kuressaare linnas 3 hoonestamata elamumaa tehingut.

.

NARVA

Maa-ameti tehingustatistika andmetel teostati Ida-Viru maakonnas novembris 289 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 5 635 406 eurot. Võrreldes oktoobriga langes tehinguaktiivsus 5%, kuid tehingute koguväärtus tõusis 9%. Aasta taguse ajaga võrreldes on tõusnud tehingute arv 6% ning koguväärtus 15%.

Novembris toimus Narvas 64 korteriomandi tehingut, mis on 5 tehingut rohkem kui oktoobris ja 14 tehingut rohkem kui eelneva aasta novembris. Võrreldes kuu varasemaga tõusis keskmine hind 11%, olles novembris – 495 €/m² (mediaan 500 €/m2). Aastatagusega võrreldes oli keskmine hind samal tasemel.

Narva KOM novemberAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega teostati novembris 9 ostu-müügitehingut (maakonnas 27), mis on oktoobriga võrreldes 4 tehingut vähem ja 2014. novembriga võrreldes 2 tehingut vähem. Narva linnas müüdi novembris 2 hoonestamata elamumaad (maakonnas 11). Oktoobris teostati 1 ja aasta tagasi novembris 5 hoonestamata elamumaa tehingut.

.

Kadri Lest

Kadri Lest

Kutseline maakler / analüütik

SAAD NIIPALJU KUI MAKSAD

Eile potsatas minu meilboksi konkureeriva kinnisvarabüroo reklaam, mis lubab tasuta maaklerteenust. „Põnev!“ mõtlesin ning erinevalt tavapärasest spämmist laadisin selle alla, et viia end kurssi kinnisvaraturu viimaste suundumustega. Selgus, et konkurendid pole siiski tasuta tööle hakanud, vaid tutvustavad võimalust, kuidas teenuse eest maksmine jätta kellegi teise kanda. Väga eestlaslik, ent kas ka tõhus? Tunnustatud kinnisvarafirmade vahel valitseb vaikiv kokkulepe, et kui ühe tehingu korraldamisel osalevad kahe erineva büroo maaklerid, siis jagatakse töötegijate vahel viisakalt müüja poolt makstavat maakleritasu. Sellise süsteemini on jõutud aastatepikkuse koostöövõimaluste otsimise tulemusena. Kõige rohkem võidavad sellest kliendid, sest maaklerid on avatumad infovahetusele ning ei suru kiivalt vaid oma portfellis olevat objekti. Käesoleva mõttearenduse ajendiks olnud reklaam aga ärgitab: „Kas läheksid kohtusse endapoolset kaitsjat omamata võ loodaksid teise poole advokaadi peale? EI! Miks Sa teeksid siis seda elu ühe suurima ja olulisema ostu puhul?“ Väga hea küsimus! Kas sa tõesti läheksid kohtusse advokaadiga, kellele sa esindamise eest teenustasu ei maksa ning nõustud naeratades ettepanekuga, et sinu advokaadile maksab hoopis vaidluse vastaspool? Lahe mõte! Huvitav, mis selle kohtuasja lõpptulemus oleks? „Saad niipalju kui maksad!“ kehtib kinnisvaraturul samavõrd kui igal pool mujalgi. Tõeliselt häid kinnisvaratehinguid teevad tõeliselt head kinnisvaramaaklerid. Nad võtavad ette vaid niipalju tööd, kui korralikult ära teha suudavad, ja seetõttu on hea maakleriteenus piiratud ressurss. Nagu gurmeeõhtusöök, mis tuleb ette broneerida ning mille eest saadud (bistroo lõunaga võrreldes suurele) arvele jätad alati rõõmsal meelel jootraha ja saadad kokale tervitused.

Sellel aastal on nii mõnigi meedias kajastust leidnud tehing toonud välja ostjate vajaduse pädeva abilise (loe: kutselise maakleri) kaasamiseks. Kuigi Domus Kinnisvara ja teiste tunnustatud kinnisvarabüroode maaklerid on oma töös võimalikult objektiivsed, on nende esmaseks kohuseks siiski esindada lepingulise kliendi huve. Maakleril on seadusega sisuliselt keelatud teenida kahte isandat. Kinnisvara müüjad üldjuhul mõistavad (nii mõnigi kord pärast ise katsetamisest tüdinemist) proffessionaalse kinnisvaraspetsialisti abi vajadust. Ostjad aga, kes on täpselt sellesama (keeruka) tehingu teises otsas, ei ole endale maakleri vajadust ja võimalusi teadvustanud. Nõustun 100%, et ostjatel on maakleri kaasamisest palju võita ja soovitan seda teha. Aga ….. „Saad niipalju kui maksad“, „Ma ei ole nii rikas, et osta odavaid asju!“, „Tasuta lõunaid pole olemas!“, Kui palju maksab “tasuta” tegelikult?”. Kas midagi jäi nimetamata?

Domus on Eesti Gasellettevõte 2016

Postitaja: Raul Reino @ 08.12.2015 08:48; kategooriad: Domus
Sildid: , , , ,
Kommenteeri artiklit siit

Domus Kinnisvara on Eesti Gasellettevõte 2016.

Gasellettevõtted on kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50 %, loovad kõige rohkem uusi töökohti, kannavad endas kiiresti areneva ettevõtte olulisi omadusi – paindlikkus, kiirus ja julgus.

Vaid alla 1 % Eesti ettevõtetest on gasellid.

Oleme õnnelikud ja uhked!

Domus on Gasell

Domus Kinnisvara kutseliste maaklerite rida täienes taas

Tänavusel kinnisvaramaaklerite kutseeksamil osales kokku 32 maaklerit, kellest 8 sooritasid eksami koheselt esimeses voorus. Nendest kaheksast neli olid Domus Kinnisvara tublid maaklerid. Domus kinnisvara väärtustab kutsetunnistuse olemasolu ning koolitab oma maaklereid selleks, et pakkuda kõikidele meie klientidele parimat vahendusteenust. Domus Kinnisvaras on hetke seisuga 17 kutselist maaklerit ja 13 kutselist hindajat.

Kutseeksami läbisid Tartu büroost  Eesti Maaülikooli taustaga Kadri Lest ja Kristo Kivisalu. Tartu kontoris töötab kokku neli kutselist maaklerit.

Viljandi kontoris töötab kokku kuus töötajat ja nüüd omavad nad kõik kutsetunnistust. Eksami sooritasid Li Otsing ja Ülle Mainsoo.

Kutsetunnistused anti pidulikult üle Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja aastalõpupeol, kus lisaks tunnustati uusi koja liikmeid ja aasta maaklerit.

Palju õnne ja tuult tiibadesse!

IMG_0638

Soodsaimad uued korterid Lasnamäel – kliendipäev 5.12. kell 11.00 – 14.00

Postitaja: Rando Vanaveski @ 01.12.2015 07:54; kategooriad: Pressiteated
Sildid: , ,
Kommenteeri artiklit siit

Maja on valmis ja võimalik on tutvuda ka sisustatud näidiskorteritega!

Soodsaimad hinnad, eraldiseisvad köögid, energiasäästlikud lahendused ja madalad ülalpidamiskulud on vaid mõned märksõnad, mis eristavad Ümera 28 elamut teistest uutest kortermajadest.

Tule kohale  tutvu oma uue koduga 5. detsembrill kell 11.00 – 14.00.

Meie sõbralikud maaklerid vastavad kõikidele Teie küsimustele ning tutvustavad põhjalikult selle maja eeliseid. Aitame Teid ka vana korteri müümisel või vahetamisel uue kodu vastu.

Vaata ka: www.umera28.ee

Lisainfot küsi:

Neeme-Liiva

Neeme Liiva, 52 72 623

neeme.liiva@domuskinnisvara.ee

Martti-Juse

Martti Juse, 521 4362

martti.juse@domuskinnisvara.ee