Kirde-Eesti kinnisvaraturg

Eile oli mul taas suur rõõm teha ettekanne Domus Kinnisvara Kirde-Eesti regiooni partneritele ja klientidele meie uue turuanalüüsi kohta. Üritus ise möödus nagu tavaliselt Narvale omaselt sõbralikus õhkkonnas. Alljärgnevalt aga annan ka meie blogi lugejatele veidi infot, mis siis Kirde-Eesti kinnisvaraturul ikkagi toimub.

Esmalt natukene fakte muutuste kohta. Kirde-Eesti kinnisvaraturg oli 2011 nii periooditi kui regiooniti üsna kõikuv. Nii saab konstanteerida, et 2011 aastal võrrelduna 2010 aastaga:
– korteritehingute
o hulk Ida-Virumaal korteritehingute püsis enam-vähem stabiilsena (-0,6%), kuigi rahaline käive kahanes mõõdukalt (-6,4%);
o hulk Lääne-Virumaal kasvas mõõdukalt (+5,7%), kuigi rahaline käive kahanes tuntavalt (-10,4%);
– eramute (hoonestatud elamumaade) tehingute
o hulk Ida-Virumaal kasvas tuntavalt (+15,1%), veelgi enam aga kasvas rahaline käive (+30,6%);
o hulk Lääne-Virumaal aga kahanes natukene (-4,1%), samas kui käive kahanes tuntavalt (-12,5%);
– elamukruntidega (hoonestatud elamumaaga) tehtud tehingute
o hulk Ida-Virumaal kahanes peaaegu poole võrra (-43,7%), samavõrra kahanes ka rahaline käive (-47,5%);
o hulk Lääne-Virumaal kahanes sisuliselt poole võrra (-51,3%), kuigi rahaline käive kahanes vaid veerandi jagu (-24,8%);
– metsamaaga tehtud tehingute
o hulk Ida-Virumaal kasvas peaaegu veerandi võrra (23,7%), samas kui käive kasvas üle poole (57,7%);
o seis Lääne-Virumaal oli täpselt vastupidi – tehingute hulk vähenes veerandi võrra (-28,4%) ning rahaline käive kahanes ligi poole võrra (-44,7%);
– haritava maaga tehtud tehingute
o hulk langes Ida-Virumaal veerandi võrra (-26,1%) ning ka rahaline käive langes samavõrd (-23,8%);
o seis Lääne-Virumaal oli taas täpselt vastupidine – tehingute hulk suisa kahekordistus (+101,7%) ning käive veelgi enam (+114,1%).

Sõltumata varaliigist või maakonnast, oli Kirde-Eesti kinnisvaraturul 2011 II pa tuntavalt aktiivsem, kui I pa.

Korteriturul eristuvad Kirde-Eestis teistest linnadest mõnevõrra Narva ja Sillamäe. Mõlemas linnas on korterite keskmine m2 hind olnud kergelt tõusva trendiga samas kui teistes linnades on olnud see küllaltki stabiilne (Kohtla-Järve ja Jõhvi) või hoopiski kahanev (Rakvere). Narva-Jõesuus üliväikese tehingute arvu juures selget trendi välja ei joonistu ning kogu regiooni kõrgeimad hinnad olid väga hüplikud.

Kirde-Eesti aktiivseim ning suurima mahuga turg on vaieldamatult Narva ning selles omakorda domineerib ilmselgelt korteriturg – seda nii tehingute hulga kui rahalise käibe poolest. “Linnas sees” ringi vaadates näeme, et narvakad ostavad kortereid enim kesklinna (29% tehingutest)  ja Kreenholmi (27%) piirkonnas. 2011 I ja II pa võrdluses on väikeseks muutuseks suurenenud tehingute arv Narva Vanalinna/Pimeaia piirkonnas. Selle põhjusena võib välja tuua keskmise m2 hinna langemist kesklinna piirkonnas (suure tehinguaktiivsusega Pähklimäel, Soldinos ja Kreenholmis hinnad tõusid). Seda isegi sellisel määral, et Pähklimäe ning Soldino piirkonna korterite keskmine m2 hind ületas möödunud poolaastal Vanalinna/Pimeaia tehinguid.

Nagu eelnevalt nimetatud, siis tervikuna Narva linnas korterite hinnad siiski 2011 aastal tõusid. Statistiliselt on veel väga vaevaliselt näha tendentsi, et odavamate korterite (müügihinnaga alla 10 000 euro, möödunud poolaastal 44% tehingutest) osakaal kahaneb natukene kallimate (10 000 – 20 000 eur, möödunud poolaastal 40% tehingutest) kasuks. Sama on näha, kui vaadata, millise m2 hinnaga tehinguid tehakse – 2011 II pa tehti 151 – 3000 eur/m2 hinnaga 50% Narva korteritehingutest, samas kui aasta esimesel poolel oli nende osakaal 38%. Seega on Narva korterid ikkagi väga odavad. Näiteks üle 50 000 euro tehinguid oli möödunud aastal vaid üksikuid. Kvaliteetsete korteritega kallite tehingute tegemine on problemaatiline juba seetõttu, et hindajatel pole võtta eksperthinnangu koostamiseks sobivaid võrdlusobjekte ning nii ei ole ka pankadel võimalik vajalikku finantseeringut väljastada.

Narva korteriturust rääkides ei saa mööda minna ka üüriturust. Täna Ida-Virumaal tehtavatele mitmetele suurtele ehitustöödele, on kvalifoitseeritud ehitusspetsialistide kontsentratsioon Narvas väga kõrge ning nad kõik soovivad elada kuskil paremas kohas, kui ehitussoojakus. Seetõttu on sisuliselt kõik vabad korterid Narvas leidnud omale mõne välismaalasest ehitusmehe üürnikuks ning Narva üürihinnad tõusnud Tallinna tasemele. Seejuures aga ei pakuta tihtipeale Tallinna tasemel kvaliteeti. Narva keskmine korteri m2 hind oli möödunud kuul 303 eur/m2, mis on ca 3 korda madalam tallinna hinnatasemest. Nii pakuvadki Narva üürikorterid järelikult Tallinna alternatiiviga võrreldes 3 x kõrgemat üüritootlust. Sisuliselt on tekkinud olukord, kus kohalikke elanikke hakatakse juba kõrgete üürihindadega tänavale tõstma. Kuna ehitused kestavad siiski vaid lühikest perioodi, siis tänast olukorda arvestades pikaajalisi investeerimisplaane teha ei tasuks.

Vanalinnas maksti 2011. aastal ülikõrgeid ruutmeetri hindu

Postitaja: Raul Reino @ 21.02.2012 04:58; kategooriad: Kinnisvaraturg
Sildid: , , , ,
Kommenteeri artiklit siit

Tallinnas müüdi 2011. aastal 20 korteriomandit, mis maksid 500 000 € ja rohkem. Nendest korteritest 8 läksid statistikasse kirja kui mitteeluruumid ja vaid 6 korterit asusid kinnistul, mille sihtotstarbeks on 100 % elamumaa. Piirkondadest domineeris konkurentsitult Kesklinna linnaosa ja täpsemalt vanalinn, kus omanikku vahetas 14 korteriomandit mainitud 20-st. Tõenäoliselt kalleim elukondlik korter Eesti kinnisvaraturul müüdi möödunud aastal 726 058 € eest (11,3 miljonit krooni) ja seegi asus vanalinnas ca 300 m2 suurusel pinnal.

Kõige kõrgema m2 hinnaga müüdi mitteeluruum vanalinnas, kus ca 55 m2 suuruse pinna iga m2 eest käis ostja välja 11 609 € ehk siis 181 638 krooni. Elukondlike korterite ruutmeetri hinna arvestuses moodustavad TOP 10 4000-6000 €/m2 vahelisse hinnavahemikku jäävad korteriomandid. Kallimate vanalinna korterite vahele on ennast pressinud üks Ahtri tn korter 4658 €/m2 hinnaga ja üks Tornimäe tn korter 4310 €/m2 hinnaga. TOP 10 kallima korteri keskmine ruutmeetrite arv on 92,4, mis kinnitab, et suuremate (ja muidugi heas asukohas) korterite eest ollakse valmis maksma ka keskmisest kõrgemat m2 hinda.

Turuanalüüsi ettekanne Kagu-Eesti kliendihalduritele

Postitaja: Domus @ 17.02.2012 12:03; kategooriad: Domus, Kinnisvaraturg
Sildid: , ,
Kommenteeri artiklit siit

Olles võtnud sihiks aktiivsema tegutsemise Kagu-Eesti kinnisvaraturul korraldas Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti kontor koostöös Helin Pächteriga kokkusaamise kohalikele laenuhalduritele. 16. veebruaril Võrus toimunud üritusest võtsid osa Krediidipanga, SEB ja Swedbanki kliendihaldurid Põlva, Valga ja Võru kontoritest.

„Tegemist on kahtlemata teedrajava üritusega, kuna varem pole sellist ühist kokkusaamist laenuhaldurite ja kinnisvarabüroo vahel Kagu-Eestis korraldatud. Ei tohiks alahinnata siinse piirkonna potentsiaali,“ sõnas Domuse Lõuna-Eesti büroo juhataja Marge Tõnnis. Ürituse kandvaks osaks oli kohaliku kinnisvaraturu analüüsi esitlus, mille kandis ette Domuse hindamisvaldkonna juht Kristjan Gross.

„Usun, et nii kinnisvara hindamise kui ka vahendamise puhul on oluline meeldiv ja sujuv koostöö pankade ja kinnisvarabüroo vahel, kui soovime oma ühistele klientidele pakkuda kvaliteetset teenust. Tänase üritusega sarnased kokkusaamised on koostöö edendamise ja üksteise tundmaõppimise mõttes kindlasti vajalikud,“ ütles Kristjan Gross.

Loodame kõigi kohalviibinutega ka edaspidi kohtuda ning möödunud üritusest meeldiva traditsiooni kujundada.

Domus Kinnisvara värske turuanalüüsi ettekanne Tartus

Postitaja: Domus @ 16.02.2012 07:22; kategooriad: Domus, Kinnisvaraturg
Sildid: , , , ,
Kommenteeri artiklit siit

15. veebruaril sai Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti toimekal eestvedamisel teoks järjekordne üritus, kus meie headel koostööpartneritel oli võimalus end paremini kurssi viia kinnisvaraturu viimase aja arengutega.

Järgides juba varem väljakujunenud tava kogunesime selgi korral ühes Tartu väärikas ja ajaloolises hoones – Eesti Spordimuuseumis. Ettekande fookus oli suunatud Tartu ja Tartumaa elukondliku kinnisvara turule ning see hõlmas konkreetsemalt viimase poolaasta arenguid. Hiljuti majanduses aset leidnud sündmuste valguses on selgeks saanud, et prognoosimine on keeruline ja tänamatu töö, kuid Domuse turuanalüüsides on kinnisvaraturu tulevikuperspektiivide mõtestamine olnud alati tähtsal kohal. Tuginedes kasutada olevale infole ja isiklikele kogemustele rääkis turuanalüüsi esitlenud Kristjan Gross ka nüüd eesootava poolaasta kõige tõenäolisematest sündmustest.

Peale ettekande lõppu tekkinud arutelul oli hea võimalus vahetada mõtteid oma ala spetsialistidega. Esindatud olid nii laenuhaldurid, kinnisvaraarendajad kui ka kohaliku omavalitsuse ametnikud.

Suured tänud kõigile osalejatele ning eriline kiitus Eesti Spordimuuseumile ruumide võimaldamise eest. Peagi ilmub turuanalüüs elektroonilisel kujul ka Domus Kinnisvara kodulehele, kus sellega on võimalik juba põhjalikumalt tutvuda.

Muudatused 2011. aasta tulu deklareerimisel

Postitaja: Raul Reino @ 15.02.2012 09:01; kategooriad: Seadusandlus
Sildid: , , ,
Kommenteeri artiklit siit

Tuletame meelde, et 2011. aasta tulu saab deklareerida elektrooniliselt läbi e-maksuameti/e-tolli keskkonna alates tänasest. Kuna tulude deklareerimisel on toimunud mõned muudatused, siis juhime meie lugejate tähelepanu muudatusele, mis puudutab eluaseme maksustamist.

Kui varem oli eluaseme müük alati maksuvaba, siis alates möödunud aastast saab eluaseme müügi maksuvabastust kohaldada vaid esimesele tehingule kahe aasta jooksul. Kui inimene müüs kasuga oma eluaseme veebruaris 2011, siis oli see tehing tal maksuvaba. Kui ta aga müüs teise eluaseme näiteks detsembris 2011, siis see tehing läheb juba maksustamisele kui ta sai müügist kasu.

Mullu liikus kinnisvaraturul veerandi võrra rohkem raha

Postitaja: Raul Reino @ 11.02.2012 05:15; kategooriad: Kinnisvaraturg
Sildid: , , ,
Kommenteeri artiklit siit

Mullu liikus kinnisvaraturul aasta varasemaga võrreldes veerandi võrra rohkem raha. Aga see on ka ainuke ühtne trend, mis erinevate maakondade kirjus lõikes selgelt välja joonistus, kirjutab Domus Kinnisvara arendusdirektor Ingvar Allekand Postimehe erilehes Kinnisvara ja Ehitus.

Loe pikemalt edasi SIIT

Tehinguterohke jaanuar suuremate linnade korteriturul

Postitaja: Kristjan Gross @ 06.02.2012 04:11; kategooriad: Kinnisvaraturg
Sildid: , , , , , ,
Kommenteeri artiklit siit

Jaanuarikuu suuremate linnade korterite turg oli üldjoontes aktiivne. Aktiivne just viimase paari aasta taguse perioodiga võrreldes, sest nii 2009 kuni 2011 aastate esimene kuu oli väga väheste tehingutega. Näiteks Tallinnas oli 2009. aasta jaanuaris 256 korteriomandi tehingut, 2010 oli neid 354, 2011 langes tehingute arv 330-ni. Tänavune tehingute maht oli 483. Seega märkimisväärne tulemus, mis on võrreldav möödunud aasta keskmise tehingute hulgaga.

Tallinna korteriomandi tehingute keskmine hind oli Maa-ameti tehingustatistika järgi jaanuaris 1036 €/m². See on 8% kõrgem kui 2011 aasta jaanuaris, kuid 2,5% madalam detsembrikuu keskmisest.

Linnaosadest on kõrgeim keskmine hind Kesklinnas (1376 €/m²) ja Pirital (1349 €/m²). Pirita linnaosas viib keskmise hinna üles uute korterite müük, mida 11-st korteriomandi tehingust oli 6. Kolmas linnaosa, kus keskmine hind oli üle 1000 €/m², oli Põhja-Tallinn. Sealse 116 tehingu keskmine hind oli 1026 €/m², kusjuures tooniandvaks olid arendusprojekti korterid. Esialgsetel andmetel müüdi Põhja-Tallinnas 21 uut korterit, millest ära võiks märkida Põhja pst 17/ Soo tn 1 elamu korterite tehingud (hinnatase ca 1600 €/m²).

Teistes linnaosades jäi keskmine hind alla 1000 €/m²: näiteks Mustamäel 977 €/m², Lasnamäel 818 €/m², Kristiines 949 €/m², Haaberstis 882 €/m².

Tartu korterite müügiaktiivsus oli sarnaselt Tallinnale üle ootuste aktiivne, sest varasemate aastate alguses oli ostu-müügitehinguid oluliselt vähem. Tänavune tehingute hulk oli 78. Keskmine hind tegi jaanuaris väikse kasvu, olles 871 €/m², mis on sama, mis 2011.aasta jaanuaris (870 €/m²).

Pärnu linnas tehti jaanuaris 32 tehingut, mis on 15 võrra vähem kui detsembris. Keskmine hind jäi tasemele 623 €/m², mis on 21% väiksem kui 2011.aasta alguses ning 14% väiksem 2011. aasta keskmisest.

Narvas tehti Maa-ameti tehingustatistika alusel jaanuaris üle mitme aasta suurim arv tehinguid, ulatudes 57-ni. 2011.aastal tehti keskmiselt 41 tehingut kuus, mille taustal eelmise kuu tulemus ongi üllatavalt hea. Samas on jaanuari keskmine tehinguhind 299 €/m² pigem madal, sest 2011. aasta keskmine hind oli 309 €/m².

SEB ja Domus Kinnisvara võimaldavad soodsalt kinnisvara osta

Postitaja: Domus @ 01.02.2012 10:33; kategooriad: Domus, Pressiteated
Sildid: , , , ,
Kommenteeri artiklit siit

Veebruaris korraldavad SEB Pank ja Domus Kinnisvara ühise kampaania, mille eesmärgiks on pakkuda klientidele tuntavaid soodustusi ja mugavamaid võimalusi kinnisvara soetamiseks.

Unikaalse pakkumisena saab kõikidele SEB kodulaenuga finantseeritud Domus Kinnisvara poolt müüdavatele kinnisvara objektidele tellida eksperthinnangu 100%-lise soodustusega. Lisaks ei pea Domus Kinnisvara poolt pakutava enam kui 1500 objekti hulgast valiku teinud klient tasuma laenulepingu tasu. Domus Kinnisvara juhatuse liikme Raul Reino sõnade kohaselt on kampaania käigus tehtav pakkumine ainulaadne ja mõeldud vaid SEB kodulaenuklientidele. „Tasuta eksperthinnangu ja laenulepingu pakkumisest tasub kinni haarata, sest see võimaldab kokku hoida märkimisväärselt raha“ kinnitas Raul Reino. „Uus kodu eeldab kliendilt peaaegu alati ka täiendavaid väljaminekuid ning laenu vormistamiselt kokku hoitud rahaga saab need soovid kiiremini ellu viia. Pank ei vaja iga kord laenu väljastamiseks eksperthinnangut, kuid kui see vajadus peaks olema, siis meie hea partneri kasutamisel saab seda veebruaris teha lisakuludeta,“ kommenteeris pakkumist SEB panga partnersuhete juht Kersti Ivanov. Tema sõnade kohaselt on panga ja kinnisvarafirma poolt ühiselt esitatud 100 % soodustusega pakkumine harvaesinev, mida tasub kokkuhoidu hindavatel inimestel kindlasti ära kasutada.

Lisaks nimetatud soodustusele pakuvad SEB ja Domus mugavaid võimalusi kinnisvara pakkumistega tutvumiseks. Veebruari jooksul on SEB peahoones Tornimäel avatud Domus Kinnisvara infopunkt, kus kõik huvilised saavad tutvuda erinevate objektidega ning küsida igakülgset nõu professionaalsetelt maakleritelt. Seega on kõigil huvilistel võimalik saada mugavalt infot kinnisvara kohta ja sealsamas leppida kohtumine kokku SEB erakliendihalduriga nõustamiseks. „Soovitame nõustamist kindlasti kasutada, sest ainult SEB-st saab tervikliku kindlustuskaitsega kodulaenu – laenukindlustus, laenumaksete kindlustus ja tagatisvara kindlustus annavad turvatunde terveks laenuperioodiks,“ lisas Kersti Ivanov.